Ditt e-mail har skickats.


Välj minnesbanken du vill programmerar din enhet på
 
 
 
 
 
 
 
 
Ange märke och modell på apparaten eller den ursprungliga fjärrkontrollen.
TV SAT DVD VCR DTT HIFI PC COMBI ALLT
märke
Modell
För att starta den automatiska sökningen
GBS-kod

DA RIVEDERE

Utför följande steg och tryck sedan på Program-knappen.1) Anslut kabeln till fjärrkontrollen.

2) Sätt i den andra änden av kabeln i ljuduttaget. ☊

3) Höj volymen till max på din PC/Surfplatta/Mobiltelefon.

4) Tryck samtidigt på vänster-och högerknapparna på fjärrkontrollens kors; lysdioden börjar blinka.

5) Klicka på knappen Program.

PROGRAMMERING KLAR

Testa fjärrkontrollen, om den inte fungerar som den ska utför dessa fyra steg:

Starta ljudfilen för programmering med audiospelaren på din PC-smartphone-tablet och utför programmeringen. Om din browser begär att ladda hem ljudfilen, tryck två gånger i följd på knappen öppna, som kommer upp längst ner på sidan, för att starta program Om resultatet inte är positivt för att skicka ett e-mail angående problemet.

Minnesbankerna (TV DVD / VCR SAT / DTT AUX) finns motsvarade på knappen MadeForYou Web på fjärrkontrollen och är därför inte bindande för valet av TV DVD VIDEO SAT AUX eller DTT utan valfri enhet kan läggas in på var och en av dessa.
Välj utrustningen med hjälp av den motsvarande knappen.
Du kan programmera upp till 4 olika eller likadana utrustningar (bilderna är endast indikativa och vilkkorar inte utrustningen till knappen.
Knappa korrekt in märke och modell för original utrustningen eller fjärrkontrollen.
Välj motsvarande modell i tabellen med hjälp av musen.
När du valt modell, klicka på Program knappen.
För in Audio jacket i fjärrkontrollen och in Datorn/Smartphone eller Tablet.
Tryck in den högra eller vänstra navigeringsknappen på fjärrkontrollen
Tryck in programknappen
Om du inte har tillgång till all information skriv in den du har, även delvis, samt typ av enhet och tryck på SpeedySearch
Följ instruktionerna och tryck på start
Tryck på stopp så fort du stänger av enheten
På den här skärmen kan du prova olika möjliga koder för att hitta den mest lämpliga och omfattande direkt från webbläsaren på din enhet
Varje gång du trycker på en knapp på MadeForYou Web, kommer webbläsaren att fråga dig om enheten har utfört rätt funktion, genom att svara ja eller nej kommer alla fjärrkontroller som inte utför denna funktion filtreras.
När du har hittat alla koder du behöver, tryck på Program-knappen
För in Audio jacket i fjärrkontrollen och in Datorn/Smartphone eller Tablet.
Tryck in den högra eller vänstra navigeringsknappen på fjärrkontrollen
Tryck in programknappen
Om du känner till GBS-koden skriv in den i fältet och tryck på Enter
När du har hittat alla koder du behöver, tryck på Program-knappen
För in Audio jacket i fjärrkontrollen och in Datorn/Smartphone eller Tablet.
Tryck in den högra eller vänstra navigeringsknappen på fjärrkontrollen
Tryck in programknappen
Om du vill ta bort en kod, tryck på X som på bilden
Om fjärrkontrollen inte utför rätt kommandon, prova en andra gång.
Om felen kvarstår och fyll i fälten.
Ditt problem kommer att lösas så snart som möjligt.


Din HelpLine-kod är : 767fqul2mdqofci4igore5io14

Fyll i fälten nedan för att skicka ett e-mail med ditt problem.

Kontaktperson:

E-mail:

Telefon:

Beskriv varför du vill kontakta support. Ange modellen av den enhet eller fjärrkontroll som du vill programmera.


ANVISNINGAR:


 

Tryck på OK för att avsluta Snabbsökningen

När du tryckte på knappen utfördes den önskade funktionen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knappöversikt:

Aktiv knapp med filter
Aktiv knapp
Aktiv knapp och verifierat
Knappen är inte aktiv